Reparation

Alle både gennemgås omhyggeligt og der udarbejdes prisoverslag med et realistisk budget, en garanteret tidshorisont og leveringstid.

Enhver opgave, stor som lille, bliver løst professionelt indenfor de givne rammer både tids- og omkostningsmæssigt og, ikke mindst, vores kunder bliver løbende informeret om status på det aftalte arbejde.

Erfaring tæller

Hos Yacht Service er du i kontakt med dygtige og erfarne fagfolk med mere end 30 års erfaring indenfor service, reparation og ombygning af alle typer både.